♩ ♫♬ ✓ Big Smile and Start again ↬✖ ♬♪♭♪       

♠✖ ♫ Łæůğhîñğ Čøffïň ✖↬     

     ♬75
جمعه 6 اسفند 1395 × 02:18 ب.ظ
– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – ➜

مـا اَز اوناشـیم کـِه

↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜

بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..

بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – ➜


   
♬fuck leben ↬ ×کـامـنـت()