♩ ♫♬ ✓ Big Smile and Start again ↬✖ ♬♪♭♪       

♠✖ ♫ Łæůğhîñğ Čøffïň ✖↬     

     ♬70
دوشنبه 13 دی 1395 × 10:46 ب.ظ


                                        Not pretty  enough 

   Not skinny enough 

    Not smart enough 

       Not nice enough 

         Not fun enough 
 
         Just not enough 

   
♬fuck leben ↬ ×کـامـنـت()