♠✖ ♫ Łæůğhîñğ Čøffïň ✖↬

×Fãdéd ×

شنبه 8 خرداد 1395 05:03 ب.ظ

Wяιтєя : ♬ Faded Breathy ↬


کنیچیوامی میساکی هستم.
در وبلاگم بیشتر مطالب انیمه ای می زارم.
  قانون که نه ... :|| اما یه چیزایی هست که از
 اعضای انجمنمون یعنی "فِیری تِیل" می شنوین و بهتره رعایت کنین...

ناتسو گفته ×کپی ممنوعه حتی با ذکر منبع×
گری گفته × حرف بد بزنی جوابشو میگیری! :| ×
لوسی گفته ×نظر هاتون خوشحالمون میکنن(: ×
وندی گفته ×لطفا به همه صفحات وب سر بزنید×
میرا و لیسانا و الفمن گفتن × خوش باشید و لذت ببرید×
ارزا گفته × از اینجا خوشت نمیاد، هررررررری×
شارلا گفته ×توهین به عقاید و افکار دیگران ممنوع×


من یه اوتاكو ام!

شما می گین انگلیسى ،ما می گیم ژاپنى

شما می گین وان دایركشن، ما می گیم وكالوید

شما می گین واقعیت ،ما می گیم انیمه

شما می گین كمیك، ما می گیم مانگا

شما می گین سلام، ما میگیم كنیچیوا

شما ژاپنیو از كلاسا یاد می گیرین، ما از انیمه

شما عاشق ستاره هاى پاپ می شید ،ما عاشق شخصیتاى تو انیمه

شما فك می کنید ما دیوانه ایم، ما فك می کنیم شما خیلى معمولى هستین

شما می گین اقیانوس، ما می گیم وان پیس

شما می گین خانواده، ما می گیم فیرى تیل

شما می گین نینجا، ما می گیم ناروتو

شما می گین ما فن دختر/ فن پسر

 هستیم، ولى ما همه اوتاكو ایم!!


cσммєηтѕ : اوتاکو دس 3:
Ɛɗιт: شنبه 9 دی 1396 01:51 ب.ظ

آدم بودن

چهارشنبه 25 بهمن 1396 04:17 ب.ظ

Wяιтєя : ➰ĚVĮŁJØĶƏŘ➰
Ƭιмє: Extra↬ ,


آدم بودن کار سختیه
خدا قوت
cσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: چهارشنبه 25 بهمن 1396 04:21 ب.ظ

شازده کوشولو

یکشنبه 22 بهمن 1396 12:20 ب.ظ

Wяιтєя : ➰ĚVĮŁJØĶƏŘ➰
Ƭιмє: ♬Just sad♬ ,
شازده کوشولو پرسید شوخی چیست 
روباه گفت همون ک آدم ها حرف دلشون رو باهاش می زننcσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: یکشنبه 22 بهمن 1396 12:20 ب.ظ

ترافیک

شنبه 21 بهمن 1396 03:16 ب.ظ

Wяιтєя : *❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤*
رفیق انقدر تریپ طرفداری نگیر جان من
ما فقط تو"ترافیک"پشت همیم ههcσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: شنبه 21 بهمن 1396 03:18 ب.ظ

هرچه بادا بادا…

پنجشنبه 19 بهمن 1396 11:44 ق.ظ

Wяιтєя : ➰ĚVĮŁJØĶƏŘ➰
Ƭιмє: ♬Just sad♬ ,

هرچه "بادا باد" ؛ "تاس دل" می ریزم ...
 یا "بـر بـاد" می روم ، یـا "از یـاد"cσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: پنجشنبه 19 بهمن 1396 11:47 ق.ظ

مک لارن

چهارشنبه 11 بهمن 1396 06:44 ب.ظ

Wяιтєя : *❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤*

طَرَف جوری رَفتـہ ڪَفِ مآشیـטּ خوابیدهُ دوربیـטּُ تَنظیم ڪَردِه عَڪس بگیرہ

ڪِـہ مُدِل بآلآ بودَטּِ مآشیـטּ مَعلوم بِشِـہ ڪِـہ آدَم دِلِش وآ۳ ایـטּ هَمِـہ تَلآش میسوزہ

حآلآ خوبِـہ مَڪ لآرنَم نیست ((; ,, [!] ×
cσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: یکشنبه 8 بهمن 1396 01:59 ق.ظ

لبخندای بیگاه

سه شنبه 10 بهمن 1396 06:42 ب.ظ

Wяιтєя : *❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤*

گآهی اوقآت فِڪر ڪَردَטּ بِـہ بَعضیآ

نآخوآگآه لَبخَندُ رویِ لَبآت میآرہ ,, دوس دآرَم اوטּ لَبخَندآیِ بیگآهُ اوטּ بَعضی هآ رو ,, [!] ×
cσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: یکشنبه 8 بهمن 1396 01:59 ق.ظ

یه مدت که میگذره

دوشنبه 9 بهمن 1396 06:39 ب.ظ

Wяιтєя : *❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤*

یِـہ مُدَت ڪِـہ میگذَرہ

آدَم تو زندِگیِ خودِش تَـہ میڪِشِـہ ُ فَقَط بِـہ وِسآطَتِ زندِگیِ دیگَرآטּ زندِگی میڪُنِـہ ,, [!] ×
cσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: یکشنبه 8 بهمن 1396 01:59 ق.ظ

کدوم ندیدنی؟

یکشنبه 8 بهمن 1396 06:38 ب.ظ

Wяιтєя : *❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤*

اونوَر سیآهی رَنگی نیست ,, غِیر اَز خودِ سیآهی

مَردُم هَمیشِـہ اَز چیزآیِ نَدیدِه میتَرسَـטּ ,, وَ ڪُدوم نَدیدَنی بآوَر ڪَردَنیـہ ؟ ,, [!] ×
cσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: یکشنبه 8 بهمن 1396 01:59 ق.ظ

بدهکار خودتی

شنبه 7 بهمن 1396 06:35 ب.ظ

Wяιтєя : *❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤*

یِـہ جآ هَست ڪِـہ بآیَد وآیستی ,, یِـہ جآ هَم هَست ڪِـہ بآیَد دَرری

اَمآ اَگِـہ جآیِ ایـטּ دو تآ بآ هَم عَوَض شِـہ ,, تآ آخَر عُمر بِدِهڪآر خودِتی ,, [!] ×
cσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: یکشنبه 8 بهمن 1396 01:58 ق.ظ

گاهی

جمعه 6 بهمن 1396 06:32 ب.ظ

Wяιтєя : *❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤*

گآهی تَنهآ ڪآری ڪِـہ اَز دَستِتوטּ بَرمیآد اینِـہ ڪِـہ نَـہ تَعَجُب ڪُنید , نَـہ تَفَڪُر , نَـہ تَصَوُر , نَـہ تَحَیُر

فَقَط یِـہ نَفَسِ عَمیقُ ایمآטּ بِـہ اینڪِـہ هَمِـہ چیز اونطور ڪِـہ بآیَد دُرُست میشِـہ ,, [!] ×
cσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: یکشنبه 8 بهمن 1396 01:58 ق.ظ

بابا لنگ دراز عزیزم

دوشنبه 25 دی 1396 11:30 ب.ظ

Wяιтєя : *❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤*
Image result for ‫عکس جودی ابوت انیمیشنی‬‎

بابا لنگ בراز عزیــزم... 

 تمام בلـפֿـوشیـ בنیــایـ من بهـ ایــن اـωـت ڪًـهـ 
نـבانیـ و בوωـتت بـבارم... 

 وقتیـ میـــ؋ـهــمیـ و میــرانیـ ام چیــزیـ בرون בلم ؋ـرو میــریــزב ... 
بیــش از ایــن ازارم مـבهــ... 

 بابالنگ בراز عزیــزم !
 لطـ؋ـا گاهــیـ פֿـوבت را بهـ نـ؋ـهــمیـــבن بزن
 و بگذار בوωـتت بـבارم...... 

 بعـב از تو هــیــچڪًــω الـ؋ـبایـ روפ و פֿـطوط قلبم را نـפֿـواهـــב פֿـوانـב ... 
نمیــگذارم ...
 نمیـ פֿـواهــم... 

 بابا لنگ בراز من ! 
هــمیــن ڪًـهـ هـــωـتیـ בوωـتت בارم ... 
פـتیـ ωـایــهـ ات را ڪًـهـ هــرگز بهـ آن نمیــرωـم.....  

جیمز وبسترcσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: - -

درد

یکشنبه 24 دی 1396 06:11 ق.ظ

Wяιтєя : *❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤*


Image result for ‫عکس دختر انیمه ای سیاه سفید‬‎

# בرב ...

# هــمان _פـر؋ـهــایــیـ _است ....
# ڪًـهـ_ نمیــزنیـ ....
# نمیـ _نـפּـیــسیـ .....
# نمیـ_ گـפּـیــیـ .....
# گاهـ .....
# برایـ _פֿــפּــבت _یــاـב آـפּـریـ _میــڪًـنیـ ....
 .
 .
 .
# פּــ בـפּـبارهـ _ هــمهـ _را_ قـפּـرت_ میـــבهــیــ...! cσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: - -

رنگ موهام

دوشنبه 18 دی 1396 01:52 ق.ظ

Wяιтєя : *❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤*

 

نه دوست دارم موهامو رنگ کنم

نه تا 12 شب بیرون باشم

نه خودمو تو آرایش خفه کنم!

رنگ موهام به اندازه ی کافی خاص هس!
cσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: چهارشنبه 13 دی 1396 01:53 ق.ظ

افسوس

یکشنبه 17 دی 1396 01:49 ق.ظ

Wяιтєя : *❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤*

 

کابوس می بینم ...

از خواب برمی خیزم تا به آغوشت پناه بیاورم ...

افسوس ...

از یاد برده ام که از نبودنت به خواب پناه برده بودم ...
cσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: چهارشنبه 13 دی 1396 01:52 ق.ظ

من عاشق دختر بودنم

شنبه 16 دی 1396 01:48 ق.ظ

Wяιтєя : *❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤*

مــن عــاشــق ایــن دختـــرونگـــی کـــردنــامم ..


عـاشـــق ایـــن دنیـــای صــورتیـــم ..


عـاشـــق دغــدغـه های دخـــترونـم ..


سـت کــردن تــاپ و دامنـــام ..


گشـــتن تو صــد تا مـــغازه و خـــرید کـــردن از همـــون اولـــی ..


جــــیغ های بنـــفش از تـــه دلـــ تو تـــرن شـــهربازی ..


چیـــدن لاک های رنــگو وارنـــگم .. بـــهم ریختـــنشون .. چـــیدنشـــون .. و بـــاز دوبـــاره ..


دورهـــمی هـــام با دخـــترای فـــامیل پچ پچ های در گوشـــیمونو یـــهو بلـــند


بلـــند خندیدنــامون ..


حـــرفای دخـــترونه و فحشـــای پاستوریزه نثـــآر مخـــاطب خــآص کـــردن ..


کلکســـیون ســـاختن از رژ لبـــای رنـــگارنگم ..


ســـر گـــذاشتن رو شـــونه ی دوســـتمو های های گـــریه کـــردن ..


لـــوس شـــدنام واســـه بابایـــی ..


قهـــر کــــردنام با مامان خانـــــوم ...


گـــریه هـــای از تـــه دلــــم مــــوقع آهنگ گـــوش کـــردن یا رمـــان خوندن..


دفـــاع هـــای با چنـــگ و دنـــدونم از معـــصومیت و تنهاییـــام ..


مـــن دخــــترونگی هــامو با هیـــچی عـــوض نمیکــــنم ..


نـــه با تمـــاشای فـــوتبال از تـــو ورزشــــگاه ..


نـــه بـــا آزاد بـــودنو گـــشت زدنـــای نصف شبـــآ ..


نـــه بـــا بــی دغدغه سیگـــار کشـــیدن تـــو پیــــاده رو های شــــهرم وقتــــی آســــمونش

ابـــریه ..


نـــه بـــا .. هـــیچیه هــــیچی ..

دنیــــای دخــــترونمو فــــقـط یـــه دخــــتر مــــیتونه لـــمسش کـــنه ..
cσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: چهارشنبه 13 دی 1396 01:49 ق.ظ

هر چیزی زمانی دارد

جمعه 15 دی 1396 01:45 ق.ظ

Wяιтєя : *❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤*

دیر برسی رفته ام

هر چیزی زمانی دارد

نفسم هم که باشی...

دیر برسی

من رفته ام
cσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: چهارشنبه 13 دی 1396 01:48 ق.ظ

سه چیز

پنجشنبه 14 دی 1396 01:42 ق.ظ

Wяιтєя : *❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤*
سه چیز را با احتیاط بردار:

قدم،قلم، قسم!

سه چیز را پاک نگه دار:

جسم،لباس،خیال

از سه چیزکار بگیر:

عقل،همت، صبر!
از سه چیز خود را دورنگهدار:

افسوس، فریاد، نفرین!

سه چیز را آلوده نکن:

قلب، زبان، چشم!

اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن:

خدا، مرگ و دوست.cσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: چهارشنبه 13 دی 1396 01:44 ق.ظ

مهم نیست

چهارشنبه 13 دی 1396 01:41 ق.ظ

Wяιтєя : *❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤*

animated gif of kitty crystal ball

مهم نیست که قفل ها دست کیه.

مهم اینه که کلیدها دست خداست!!!
cσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: چهارشنبه 13 دی 1396 01:42 ق.ظ

به جز تو

یکشنبه 10 دی 1396 11:34 ب.ظ

Wяιтєя : *❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤*
به جز تو
قلب خودم را به هیچ کس نسپردم
تو هم غمی به جهانم اضافه کردی و رفتیcσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: یکشنبه 10 دی 1396 11:36 ب.ظ

=|

یکشنبه 10 دی 1396 01:56 ب.ظ

Wяιтєя : ♬ Faded Breathy ↬

نابود شدم ینی :/ خلاقیت یعنی این =| فهمیدین؟  اثر دوستم کوثر...cσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: یکشنبه 10 دی 1396 01:57 ب.ظتعدادکلصفحات : 10 1 2 3 4 5 6 7 ...